Braemblokken - wooneenheid Kiel - detail gevel en technische ruimte